مدل پاپوش | مدل پاپوش های نوزادی ۲۰۱۶

مجموعه :مدل کفش

مدل پاپوش | مدل پاپوش های نوزادی ۲۰۱۶

بافت پاپوش از ۳ موتیف کامل و ۳ نصف موتیف تشکیل شده است .

مدل پاپوش های نوزادی (1)

آموزش بافت موتیف کامل:

کلا این موتیف از ۳ رج تشکیل شده است.

شروع بافت: با ۸ زنجیره حلقه درست کنید.

رج اول: با ۳ زنجیره این رج را شروع کنید. سپس یک پایه بلند و ۲ زنجیره و ۴ پایه بلند. ۸ پایه بلند دیگر به فاصله ی۲ زنجیره ببافید، سپس ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند دیگر.

مدل پاپوش های نوزادی (2)

رج دوم: با ۲ زنجیره به این رج بیایید و یک پایه ساده بر روی پایه بلند رج قبلی ببافید. سپس در فاصله های ۲ زنجیره ای رج قبل ، ۴ پایه ساده به فاصله ۲ زنجیره کار کنید. بر روی ۴ پایه بلند رج قبل ، پایه ساده ببافید، دوباره ۴ پایه ساده به فاصله ی ۲ زنجیره و به همین ترتیب ادامه ی کار.

رج سوم: در این رج بعد از ۳ زنجیره ی شروع رج بر روی کلیه پایه های ساده ی رج قبل ، پایه بلند کار کنید و در فاصله های ۲ زنجیره ای رج قبل هم ۶ پایه بلند ببافید.

مدل پاپوش های نوزادی (4)

آموزش بافت نصف موتیف:

این موتیف هم مانند ، موتیف کامل می ماند با این تفاوت که در رج اول به جای ۱۶ پایه بلند به فاصله ی ۲ زنجیره،

۸ پایه بلند به فاصله ی ۲ زنجیره ببافید.

مدل پاپوش های نوزادی (3)

برای کف پاپوش می توانید از کفی های آماده در بازار استفاده کنید.

دور تا دور کفی را به اندازه لازم ابتدا با خودکار علامت زده سپس سوراخ کنید و پایه کوتاه کار کنید.

سپس موتیف ها را به کفی وصل کنید. البته اول موتیف ها را بافته و به هم وصل کنید سپس به کفی ببافید.

مدل پاپوش های نوزادی (6)

مدل پاپوش ,پاپوش های نوزادی,پاپوش 

مدل پاپوش های نوزادی (5)

مدل پاپوش ,پاپوش های نوزادی,پاپوش 

مدل پاپوش های نوزادی (11)

مدل پاپوش ,پاپوش های نوزادی,پاپوش 

مدل پاپوش های نوزادی (10)

مدل پاپوش ,پاپوش های نوزادی,پاپوش 

مدل پاپوش های نوزادی (9)

مدل پاپوش ,پاپوش های نوزادی,پاپوش 

مدل پاپوش های نوزادی (8)

مدل پاپوش ,پاپوش های نوزادی,پاپوش 

مدل پاپوش های نوزادی (7)

مدل پاپوش ,پاپوش های نوزادی,پاپوش 

مدل پاپوش های نوزادی (12)

مدل پاپوش ,پاپوش های نوزادی,پاپوش 

مدل پاپوش های نوزادی (13)

مدل پاپوش ,پاپوش های نوزادی,پاپوش 

مدل پاپوش های نوزادی (4)
مدل پاپوش ,پاپوش های نوزادی,پاپوش 

پاسخی بگذارید

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

بیوگرافی هنرمندان

مسائل قبل از ازدواج