عکس نوشته عاشقانه | تکست گرافی عاشقانه | عکس عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه | تکست گرافی عاشقانه | عکس عاشقانه

 چـه قـشـنـگـه اگـه بـه “زبـان فـارسـی” حـرف بـزنـیـم…!
مـثـلـا”….
بـه جـای سـلـام و خـداحـافـظـ بـگـیـم: (درود و بـدرود)
بـه جـای الـلـه و شـیـطـان بـگـیـم: (اهـورا و اهـریـمـن)
بـه جـای فـکـر بـگـیـم: (انـدیـشـه…پـنـدار)
بـه جـای مـزاح بـگـیـم: (شـوخـی)
بـه جـای مـجـسـمـه بـگـیـم: (تـنـدیـس)
بـه جـای مـرسـی بـگـیـم: (سـپـاس)
پـیــروز بـاشــیـد دوسـتـان….زیـبــا سـخــن بـگــیــم

عاشقانه (1)

مـی تـرسـم از آدمـایـی کـه….
امــروز….
قــدرشـنـاس مـحـبـتـم هـسـتـن….
فــردا….
طـلــبـکــار مـحـبـتــم!!!

عکس های عاشقانه | اس ام اس عاشقانه | دل نوشته | متن عاشقانه

بـعـضــی وقـتــا فـکــر مـی کـنـم….
تـوی چـه دنـیـایـی داریـم زنـدگــی مـی کـنـیـم…
یـکـی بـا دوسـت داشـتـنـش اذیـتـمـون مــی کـنـه…..
یــکـی هـم…..
بـا دوسـت نـداشـتـنـش………

عاشقانه (4)

بـعـضـی وقـتـا فـکــر مـی کـنـم….
هــمــیــشــه….
سـکـوت….
نـشـونـه ی تـایـیـد حـرف
طـرف مـقـابـل نـیـسـت…!!
گـــاهـی وقـتــا….
نـشـونـه ی قـطــع امــیـد
از ســطـح شــعـور اونـه!!!!

عاشقانه (3)

از آدم هـا بـت نـسـازيـد!!!
ايـن خـيـانـت اسـت …!
هـم بـه خـودتـان… هـم بـه خـودشـان…!!
خـدايـي مـي شـونـد كـه خـدايـي كـردن نـمـي دانـنـد….
و شـمـا در آخـر مـي شـويـد سـر تـا پـا
كــافــر خـداي خــود سـاخـتـه….!!!!

عاشقانه (2)

بـعـضـی وقـتـا فـکـر مـی کـنـم….
اونـی کـه روم غـیـرت نـداشـت….
روشـن فـکـر نـبـود!!!!!
مـــن بـراش مـهـم نـبـودم…..
چـقـدر سـخـتـه درک ایـن مـوضـوع…..

عاشقانه (10)

خـدايـا….
هـرزه هـاي امـروز مـادران فـردايـنـد….
چـطـور بـهـشـت زيـر پايـشـان جـاي دارد….؟!

عاشقانه (9)

بــعـضي وقـتـا هـم فـكـر مـي كـنـم….
تـنـهـايـي….
حـق كـسـي هـسـت كـه خـيـانـت مـي كـنـه!!!!
امـا مـتـأسـفـانـه…هـمـيـشـه… نصـيـب كسـي مـيـشـه كـه ….
نـسـبـت بـه احـســاسـش وفـادار مـي مـونـه….
لـايـك نـداره ايـن حـرفـا…. بـخـدا اشـك داره….

عاشقانه (8)

موضــوع انـشاء: وقتــی بـزرگ شدیـد می خـواهید چـه کاره شــوید؟!
کـودک سرطــانی:
به نــام خــدا…..
مــن بـزرگ نخــواهـم شـــد………

عاشقانه (7)

همــه ی کـارایی که واسـش می کنـی….
همــه ی حرفـایی که بخـاطرش مـی شنـوی….
دورتـو خلوت مـی کنـی….
خــدا نکنـه کـه یه روز ایـن فکــر بیـاد تـو ســرت….:
“”ارزششــو داشـتـــــ….؟!؟!؟””

عاشقانه (6)

مــی خوامـش چیـکـار…؟!؟
وقتـی واسـه خوبـــ بـودن با مـن…
کلــی شرط و شـروط و امـا و اگـر می ذاره….؟!؟
واقعــا” مـی خوامـش چیـکــار….؟؟؟

عاشقانه (5)

مـرگت درسـت از لحـظه ای آغــاز مـی شـود که….
در بـرابـر آنـچه بـرایـت مهـم اسـت….
مجـبـــوری سکـــوت کنــی….!!!

❤❤❤❤❤

اس ام اس عاشقانه

آرِزوت چیه؟

-هیچی
+آرِزویی نَداری؟اِنقد خوشبَختی؟
-من آرِزوهام یآدَم رَفتِه
+یَعنی چی؟!
– راستش خیلی وَقتِه یاد گِرِفتَم آرِزو نَکُنَم….
+یعنی چی مگه میشه؟!!
– من عادت کردم به هرچی که میخوام نرسم.

❤❤❤❤❤

ایـــن دنیـای مجـازی….
دنیــای واقعــیه خیـلیـارو خــراب کـرد……!!

❤❤❤❤❤

بوســه هایـی که سهــم مـــن است….
گرمــی آغوشــت….
دستـانـت….
نگـاهـت….
و….
نفـس هایـــت….
و همــه و همــه….
حرامــــش بــــــــاد…..!!!
حـــراااااااام………

❤❤❤❤❤

اگـــه حوصلـه اش رو نـداری بهــش بگــو!!!!
امــا….
هیــچ وقـتـــــ….
جـوری رفتـار نکـن
کــه
احسـاس کنـه اضـــافیه……..

❤❤❤❤❤

فـلـسـفـــه نـباف شاعــر!!
چـه ممکـن…
چـه محـال…
چـه جبــر…
چـه اختیــار…
چــه هــر کـوفــت دیگــری….!!!
او رفتــه اســتـــــ دیگــــر……….

❤❤❤❤❤

تصـــور عجيبيـــه…
كه از يـــه آدم فقـــط به عكســـاش
دسترســـي داشـــته باشـــي…

❤❤❤❤❤

ﺧـــــــﯿـــــــﻠـــــــﯿــــــــــــﺎ
ﺑـﻬﻢ ﯾـﺎﺩ ﺩﺍﺩﻥ ﮐــﻪ ﻣـﯿﺘﻮﻧـﻦ ﺑـﺎﻫﺂﻡ ﺑــــــــــــﺂﺯﯼ ﮐـﻨن
ﻣــــــــــــــﻧــــــــــم
ﺑـﻬـﺸـﻮﻥ ﯾـﺂﺩ ﻣـﯿـﺪﻡ ﮐـﻪ ﺑـــــــــﺂﺯﯼ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﺩﺍﺭﻩ

❤❤❤❤❤

هـــرچه آيد به ســـرم
باز بگـــويم, گـــذرد…
واي از اين عمــــر
كه با مـــي گذرد, مـــي گذرد…

❤❤❤❤❤

اگـه یه نفـر بهـت خیـانت کنـه….
ازش متـنفــر میشــی…!!!
امـــا…
اگــه یه نفــر بـه خـاطر تـــو به یـه نفـر دیـگــه خیـانت کنــه عــاشقش میشـی!!!
چه دنیـای بدی داری خـدا جــون…..

❤❤❤❤❤

دوستــت دارم……!!!
بـه انـدازه ی تمــوم کـت شلــوارای “احســان علــی خــانی”….!!
=))))

❤❤❤❤❤

“بـــــــود…..”
تلـخ تــرین کلـمه….
بــرای ترجمــه ی تمـام حـسرت هـــای دنیــا….
“بــــــود” یعـنـــی….
“دیگــر نیـســت……..!!”

❤❤❤❤❤

بضــی وختــا فکــر مــی کـنم…
وقتــی چیــزی جاش امــنه…..
کمـتـــر سـراغــش رو مـی گیــریم…..!!!
فهـمــیدین مـنظورمــو….؟!؟

❤❤❤❤❤

عهـــد و پيمـــان تو با مـــا و وفـــا با دگـــران…
ســـاده دل مـــن كه قســـم هـــاي تـــو باور كـــردم…

❤❤❤❤❤

ﻣـﯿـﺪﺍﻧـﯽ ﺩﺧـﺘـﺮﺍﻧـﻪ ﺗـﺮﯾـﻦ ﺗـﻌـﺒـﯿـﺮﻡ ﺍﺯ ﺗـﻮ ﭼـﻪ ﺑـﻮﺩ؟
ﺑـﻪ ﻧـﺎﺧـﻦ ﺗـﺮﮎ ﺧـﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ ﻣـﯿـﻤـﺎﻧـﺪﯼ ..
ﺩﻟـﻢ ﻧـﻤـﯽ ﺧـﻮﺍﺳـﺖ ﮐـﻮﺗـﺎﻫـﺖ ﮐـﻨـﻢ ، ﺣـﯿـﻔـﻢ ﻣـﯽ ﺁﻣـﺪ ..
ﻃـﻮﻝ ﮐـﺸـﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺍﯾـﻨـﻘـﺪﺭ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻮﺩﮮ
ﺧـﯿـﻠـﯽ ﺩﻭﺳـﺘـﺖ ﺩﺍﺷـﺘـﻢ …
ﺑـﻮﺩﻧـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺍﻋـﺘـﻤـﺎﺩ ﺑـﻪ ﻧـﻔـﺲ ﻣـﯿـﺪﺍﺩ …
ﻭﻟـﯽ ﺍﺧـﺮ ﺑـﯽ ﺍﺟـﺎﺯﻩﮮ ﻣـﻦ ..
ﮔـﯿـﺮ ﮐـﺮﺩﮮ ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾـﯽ
ﻭ ﺍﺷـﮑـﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺩﮮ …
ﺗـﻤـﺎﻡ ﺗـﻨـﻢ ﺗـﯿـﺮ ﮐـﺸـﯿـﺪ …
ﺩﯾـﺸـﺐ ﺭﯾـﺸـﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺯﺩﻡ
ﺍﺯ ﺗـﻪ …

❤❤❤❤❤

بعضـــي وقتـــام عمـــدا” مـــي بازي…
كه فقـــط از بـــازي بيـــاي بيـــرون…

❤❤❤❤❤

از مـــن به شمـــا نصيحـــت…
وقـــتي خودشـــم دلـــيل ناراحـــتيشـــو نمـــي دونه…
حـــرف نـــزن!!
بغـــلش كـــن…

❤❤❤❤❤

شنيـــدم مـــيگن تو اون دنــــيا تمـــوم اعضـــاي بـــدن حـــرف مـــي زنن…
خـــدا كنـــه دلـــم لـــال بمـــونه…
طاقـــت ديـــدن اشـــك خــــدا رو نـــدارم…

❤❤❤❤❤

لـــدفن…
يه جـــوري غريبــه نشيـــد كه
آدم نتونـــه بـــاور كـــنه
يه زمانـــي آشـــنا بوديد…!

❤❤❤❤❤

انسانهـــا نمـــی دانند که تجـــربه
نوعـــی شکســـت است!
بایـــد همـــه چیزت را از دســـت بدهـــی
تا ذره ای بفهمـــی… .

❤❤❤❤❤

مثبـــت بينديشيـــم…
از مـــادربزرگ پرسيـــدم:
هيـــچوقت پدربزرگ برات “گل” خريـــد؟
گفـــت:
همـــه ي دامـــن هايي كه برام خريـــد گلـــدار بود….
به هميـــن سادگي……

❤❤❤❤❤

اينكـــه مغروريـــد اصلـــن اشكال نداره!
اما…
اينكـــه فكـــر كنيد فقط خودتـــون غـــرور داريد خيلـــي بده…

❤❤❤❤❤

به نظـــر من
دوست داشتـــن كســـي كه دوستت نداره
اضافـــه كاريه^__^
والـــا….

عکس عاشقانه

پاسخی بگذارید

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

بیوگرافی هنرمندان

مسائل قبل از ازدواج