حکم نگاه کردن زن به بازو ارنج مرد نامحرم

مجموعه :دین و اندیشه

حکم نگاه کردن زن به بازو ارنج مرد نامحرم

ahkam zan
احکام یکی از سوالات مطرح در خصوص نگاه اینکه ،حکم نگاه کردن زن به بازو ارنج مرد نامحرم چیست؟

پاسخ:

امام ،خامنه ای وصافی:جایز نیست
بهجت:بنا براحتیاط واجب جایز نیست
تبریزی ،سیستانی،فاضل،مکارم،نوری و وحید:
اگر بدون قصدلذت وترس افتادن به گناه باشد ،اشکال ندارد.

نگاه کردن زن به بازو ارنج مرد نامحرم

پاسخی بگذارید

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

بیوگرافی هنرمندان

مسائل قبل از ازدواج