آیا واقعا لازم است پس از ورزش، حرکات کششی انجام دهیم؟

مجموعه :زیبایی اندام

آیا واقعا لازم است پس از ورزش، حرکات کششی انجام دهیم؟

آیا واقعا لازم است پس از ورزش، حرکات کششی انجام دهیم؟

بله. اگر میخواهید حرکات کششی پس از ورزش را کنار بگذارید و زودتر دوش بگیرید و برنامه ورزشی تان را تمام کنید، در تصمیم خود تجدید نظر کنید. حرکات کششی به بازیابی بدن و کاهش آسیب کمک میکند. به عبارت دیگر از دست دادن ده دقیقه حرکات کششی پس از ورزش احتمال درد و آسیب ناشی از ورزش در جلسه بعدی را افزایش میدهد.

پاسخی بگذارید

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

بیوگرافی هنرمندان

مسائل قبل از ازدواج