دایی علی دایی که در حادثه منا کشته شده بود و …

 دایی علی دایی که در حادثه منا کشته شده بود و …

دایی علی دایی که در حادثه منا کشته شده بود و ...

پیکر دایی علی دایی که در حادثه منا کشته شده بود شناسایی شد.

پیکر دایی علی دایی در مکه شناسایی شد. دایی سرمربی صبای قم که در سفر مکه حضور داشت و در حادثه منا در زمره مفقودین بود در مکه درگذشته و همانجا هم به خاک سپرده شده است. با محرز شدن این موضوع قرار شد در اردبیل مجلس ختم و بزرگداشتی برای آن مرحوم برگزار شود.

پاسخی بگذارید

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

بیوگرافی هنرمندان

مسائل قبل از ازدواج