آیا اسفنج ضد بارداری میدانید چیست ؟

مجموعه :مسائل جنسی

آیا  اسفنج ضد بارداری میدانید چیست ؟

در یك طرف این اسفنج ها،  فرو رفتگی وجود دارد كه روی دهانه رحم قرار داده می شود و به عنوان سدی جلوی عبور اسپرم ها به داخل دهانه رحم را می گیرد.

در طرف دیگر اسفنج، یك حلقه وجود دارد كه در هنگام خارج كردن اسفنج می توان با كشیدن آن، اسفنج را بیرون آورد. اسفنج ها در یك اندازه ساخته شده اند و می توان آنها را بدون نسخه پزشك تهیه كرد.

اسفنج ها را می توان تا ۲۴ ساعت پیش از مقاربت در مهبل قرار داد. پس از شش ساعت كه از مقاربت گذشت، می توان اسفنج را خارج كرد.

اسفنج ها اغلب همراه با سایر روش های جلوگیری از بارداری (مانند كاندوم) استفاده می شوند تا میزان كارایی آنها افزایش یابد. اسفنج ها به مدت ۲۴ ساعت می توانند ماده اسپرم كش خود را آزاد كنند و پس از این مدت باید آنها را عوض كرد.

آیا  اسفنج ضد بارداری میدانید چیست ؟

 

شیوه قرار دادن اسفنج ها

با دست های تمیز باید اسفنج را از پاكت خود بیرون آورد. در حالی كه با یك دست اسفنج را گرفته ایم (به طوریكه قسمت فرو رفته آن در جلو قرار گرفته و حلقه آن به سمت پایین باشد) آن را زیر شیر آب تمیز گرفته و خیس می كنیم.

سپس آن را فشار می دهیم تاتولید كف كند. این كار موجب فعال شدن ماده اسپرم كش می شود و قرار دادن آن به داخل مهبل را آسان می كند.

اسفنج را به آرامی داخل مهبل قرار می دهیم به طوری كه قسمت فرو رفته آن روی دهانه رحم قرار گیرد.

شیوه بیرون آوردن اسفنج

پس از انجام مقاربت، حداقل شش ساعت صبر كنید و سپس اقدام به خارج كردن اسفنج كنید.یك انگشت خود را به داخل مهبل فرو كنید و با گرفتن حلقه اسفنج، آن را به آرامی بیرون بكشید.

میزان كارایی و تاثیر اسفنج ها

در صورت كاربرد اسفنج ها میزان كارایی آنها در جلوگیری از بارداری حدود ۸۹ تا ۹۱ درصد است.

مزایای استفاده از اسفنج ها

استفاده از آن راحت است، فقط دارای یك اندازه هستند، پس از هر بار مصرف به دور انداخته می شوند، برای تهیه آنها، نیازی به نسخه پزشك وجود ندارد.

معایب استفاده از اسفنج ها

. گرچه تا حدودی از انتقال بعضی از بیماری های مقاربتی جلوگیری می كنند،  از انتقال بیماری ایدز پیشگیری نمی كنند.

. نباید آن را در طی دوره عادت ماهیانه استفاده كرد.

.  به ندرت ممكن است سبب ایجاد نشانگان شوك توكسیك شود.

پاسخی بگذارید

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

بیوگرافی هنرمندان

مسائل قبل از ازدواج