آلودگی این روزهای هوای تهران و تعطیل نشدن مدارس

مجموعه :اخبار

آلودگی این روزهای هوای تهران و تعطیل نشدن مدارس

آلودگی این روزهای هوای تهران و تعطیل نشدن مدارس، ادارات و کل شهر! سوژه چند کاریکاتور شده است.

آلودگی این روزهای هوای تهران و تعطیل نشدن مدارس22

دو طرح زیر، به ترتیب اثر جواد تکجو و نعیم تدین در شماره‌های امروز روزنامه‌های قانون و شهروند منتشر شد.

آلودگی این روزهای هوای تهران و تعطیل نشدن مدارس

آلودگی این روزهای هوای تهران و تعطیل نشدن مدارس1

پاسخی بگذارید

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

بیوگرافی هنرمندان

مسائل قبل از ازدواج