دل نوشته های عاشقانه پاییز ۹۴

 دل نوشته های عاشقانه پاییز ۹۴

پــــُــلِ روزگار امروزتــــــ را نشکن ! شاید فردا دلتــــ برایِ برگشتن تنگـــ شود !….

عاشقانه پاییز 2
بیقــراری هــایــم

پـاییـــز می خــواهــد و چشــم هـای عاشقـتــــ را

نگــاهــت را از مــن نگیـــر

ایـن پاییـــز را عاشقـــم بـاش لطفــــاً !

عاشقانه پاییز4

تلخ ترین و شیرین ترین جمله عاشقانه :

من می تونم بدون تو زندگی کنم

اما نمی خوام!!

عاشقانه پاییز1
شهامت می خواهد

دوست داشتن کسی که

هیچوقت

هیچ زمان

سهم تو نخواهد شد !

عاشقانه پاییز 7
ویسلاوا شیمبورسکا

چقدر آبروی دلم را خریده اند

این سه نقطه ها “…”

عاشقانه پاییز 5

منـــ و تـــو یــک عکس ۲ نفره

بــه دنیا بدهکاریـــم!

عاشقانه پاییز 3
تو صبح باش !

من تمام شب های تاریخ را تاب می آورم !

عاشقانه پاییز13

کاش مــیـشـــُـــد جـــای خالـــی تو را هـــَــم

با گزیـــنه مناســـب پـــُــر کــرد…

عاشقانه پاییز12

پــــُــلِ روزگار امروزتــــــ را نشکن !

شاید فردا دلتــــ برایِ برگشتن تنگـــ شود !

عاشقانه پاییز10

دنیای بی تو …

مثل صبح بهاری بی گنجشک ؛

نه اینکه زیبا نباشد …

جذاب نیست !!!

عاشقانه پاییز9
پشیمان می شوی

از رهــــــــا کردنم!

همچون کودکی

که در شلوغی بــازار

دست مـــــــــادرش را…

عاشقانه پاییز8

و چه انتظار بزرگی است

اینکه بدانی

پشت هر “دوستت دارم”

چقدر دوستت دارم…
عاشقانه پاییز6

این سکوت سنگین تو

سر به سرم میگذارد ؛

ادامه اش بدهی عاشق تر میشوم ..!!

پاسخی بگذارید

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

بیوگرافی هنرمندان

مسائل قبل از ازدواج